BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 - XÃ VÂN TÙNG

BIỂU 12: BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Xã: Vân Tùng Huyện: Ngân Sơn

Đơn vị tính: ha

TT

Hạng mục

Hiện trạng

Quy Hoah

2009

2020

Ha

%

m2/Ng

Ha

%

m2/Ng

 Tổng diện tích đất tự nhiên196100 196100 
 - Đất xây dựng đô thị24,8212,7 53,8927,49 
 - Đất khác171,1887,3 142,1172,51 
ATổng diện tích đất xây dựng đô thị24,82100118,253,89100147,53
IĐất dân dụng15,396273,338,270,9111,66
-Đất các đơn vị ở10,2541,348,815,528,7645,31
-Đất CTCC đô thị2,028,29,615,2328,2644,52
-Đất cây xanh, TDTT1,124,55,33,366,239,82
-Đất giao thông đô thị28,19,54,117,6312,01
IIĐất ngoài dân dụng9,433844,915,6929,1145,86
-Cơ quan, trường chuyên nghiệp4,0816,419,45,8910,9317,22
-Đất giao thông đối ngoại2,28,910,53,36,129,65
-Đất cây xanh mặt nước - sinh thái2,610,512,45,9511,0417,39
-Đất nghĩa trang, nghĩa địa0,050,20,20,050,090,15
-Đất an ninh quốc phòng0,522,40,50,931,46
BĐất khác171,18  142,11  
1Đất nông nghiệp41,5  33,15  
2Đất khu dân cư nông thôn1,38  2,69  
3Đất lâm nghiệp (đồi núi)123,5  101,47  
4Diện tích mặt nước đất sông suối4,8  4,8