ࡱ> FICDEY 6nbjbj[[ 9 \9 \'$HH8 |L"@:"000***???????$86m=u??0"@u=,E6E==8E=**:*****??8***"@****E*********H> : THIT K MU, THIT K IN HNH I VI CC CNG TRNH KNH MNG NI NG I. CN C THIT K: - Cn c Lut xy dng s 50/2014/QH13 ngy 18/6/2014 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam; - Cn c Ngh nh s 59/2015/N- CP ngy 18/06/2015 ca Chnh ph V qun d n u t xy dng; - Cn c Ngh nh s 32/2015/N- CP ngy 25/03/2015 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh; - Cn c Ngh nh s 46/2015/N- CP ngy 12/05/2015 ca Chnh ph v qun l cht lng v bo tr cng trnh xy dng; - Vn bn s 2064/UBND-XDCB ngy 11/5/2017 ca y Ban nhn dn tnh Bc Kn V/v ch trng ban hnh thit k mu, thit k in hnh cho cng trnh h tng nng thn; - Vn bn s 3169/UBND-XDCB ngy 06/7/2017 ca y Ban nhn dn tnh Bc Kn V/v b sung hng mc cng trnh vo danh mc thit k mu, thit k in hnh cho cng trnh h tng nng thn. - Hng dn s 337/HD-BC ngy 07/9/2017 ca Ban Ch o thc hin cc Chng trnh mc tiu quc gia tnh Bc Kn V/v Hng dn thc hin b tiu ch x nng thn mi tnh Bc Kn giai on 2017 2020. II. QUY CHUN, TIU CHUN V CC VN BN QUY PHM P DNG CHO H S THIT K - Cn c Tiu chun Vit Nam TCVN 4118:2012 Cng trnh thy li - H thng ti tiu - Yu cu thit k; - Cn c Tiu chun ngnh 14 TCN 199:2006 Cng trnh thy li - kt cu b tng v b tng ct thp - tiu chun thit k. - Cn c Tiu chun ngnh 14 TCN 21:2005 Bn v thu li cc nguyn tc trnh by. - Cn c cc Tiu chun, quy chun k thut hin hnh khc c lin quan. III. GII PHP THIT K: 1. V tnh ton kch thc mt ct knh: Cn c theo Tiu chun Vit Nam TCVN 4118 2012: Cng trnh thy li - H thng ti tiu - Yu cu thit k. - Lu lng ti thit k: Q = (m3/s) (1) Trong : q: h s ti mt rung, theo h s thc nghim c p dng nhiu nm trn a bn tnh ly q = 1,20 l/s.ha; F: Din tch ph trch (ha) ; (: h s li dng knh mng, chn (= 0,80. - Tnh ton thu lc xc nh kch thc mt ct knh: Chn mt ct knh ch nht; S dng phn mm tnh thy lc knh, trn c s bi ton thy lc dng u trong knh h, vi cng thc tng qut: Q = .C. QUOTE  (m3/s) (2) Trong : Qtk: lu lng thit k knh, xc nh theo cng thc (1) Qmax: Lu lng ln nht (bt thng), xc nh theo cng thc: Qmax = K. Qtk , vi lu lng thit k Q < 1 m3/s th K bng 1,2 n 1,3, chn K = 1,3 Qmin = Kmin. Qtk vi Kmin = 0,6 : din tch mt ct t knh. = Bh C: h s Sdi, C = QUOTE  n: h s nhm knh btng, knh xy, ly n = 0,017 R: bn knh thy lc, R = QUOTE  i: dc y knh; thit k in hnh a ra mt s dc: i=0,0001; i =0,0002; i =0,0003; i =0,0004; i =0,0005; i = 0,001 lm cn c la chn. Trng hp cc tuyn knh c a hnh phc tp khng ng theo dc chn trn trn, ch u t cn xy dng tnh ton, thit k ring cho cc hng mc . : chu vi t, = B + 2.h - Chiu cao an ton a: l chiu cao tnh t mc nc ln nht n nh b knh, vi lu lng ca knh Q < 1m3/s ly a = 0,10 -:- 0,15m - Chiu rng b knh: vi trng hp b knh khng kt hp lm ng giao thng, ng vi lu lng ca knh Q < 0,5m3/s, ly chiu rng b knh b = 0,8m. (Kt qu tnh ton xem ph lc km theo) 2. V b tr kt cu knh: - Loi 1: i vi cc knh c khu din BxH = 30x30cm - 30x40cm, kt cu tng, y b tng M200 dy 12cm, m ct dy 5cm; mi n nguyn di 10m, gia cc n nguyn c khe ln bng giy du. - Loi 2: i vi cc knh c khu din BxH = 40x50cm, kt cu tng, y b tng ct thp M200 dy 15cm, m ct dy 5cm; mi n nguyn di 10m, gia cc n nguyn c khe ln bng giy du, 10m knh b tr 5 ging ngang bng BTCT M200 tit din 10x10cm. (Kt cu c th tng loi mt ct xem H s bn v km theo) IV. MT S LU KHI P DNG H S THIT K MU, THIT K IN HNH: 1. V khi lng: - i vi phn xy lp, khi lng c th c trnh by trong h s thit k mu, thit k in hnh. - i vi phn hng mc o p th cng c tm tnh. c khi lng chnh xc cho tng cng trnh, Ch u t cn xy dng mt s mt ct chi tit p dng cho tng cng trnh c th, lm c s xc nh khi lng t o, p. - i vi cc hng mc cng trnh trn knh (cc ng nha, cng ly nc, tm an qua knh...), Ch u t cn c iu kin c th tng cng trnh b tr v tnh ton b sung khi lng cc hng mc vo d ton. 2. Lp h s thit k: - Cn c vo din tch ti ca khu vc do knh m nhim; cn c iu kin a hnh c th ca tng vng, tng khu ti la chn dc y knh ph hp v s dng ph lc tnh ton khu din knh mt ct ch nht ca h s thit k mu la chn mt ct - khu din knh ti. - Xc nh khi lng xy c cng trnh theo thit k in hnh duyt v xc nh khi lng t o, p trn c s xy dng mt s mt ct in hnh (trung bnh 20-25m / 01 mt ct theo Tiu chun Vit Nam TCVN 8478:2010). 3. Khuyn co v p dng thit k in hnh: - Thit k mu, thit k in hnh ch p dng cho knh mng ni ng (knh mt rung), vi knh cp trn cn c tnh ton thy lc, xc nh cao trnh, khi lng chi tit. V. PHNG PHP LP D TON: Gi tr d ton cng trnh c lp trn c s bng tng gi tr ca khi lng .6BDj l ʻyyjZGZG%hvhB*CJaJmHphsHhB*CJaJmHphsHhhCJaJmHsHhvhCJaJmHsHhCJaJmHsHh)&8h\5CJaJh)&8h)25CJaJh)&8h3W5CJ\aJhh)&8h)25CJ\aJh(jh)&8hlCJUaJmHnHuh)&8h#<5CJaJnH*tH*h)&8h)25CJaJnH*tH*B b H : 44f`gdS?$x]`a$gdJ&$x]`a$gdS? $x`a$gdS?$a$gdMiD $xa$gd3W $<a$gd)2 " f . B H L t : ֳֳ֞֏}֏l`Q`EhJ&CJaJmHsHhg|hCJaJmHsHhCJaJmHsH h0ah@CJaJmHsH"hvh5CJ\aJmHsHhvhCJaJmHsH)hvh@B*CJaJmHphsHhB*CJaJmHphsHhCJaJhvhCJaJ%hvhB*CJaJmHphsH+hvh5B*CJ\aJmHphsH24FXBL468>bf8Ѻl\Mh)&8h3WCJaJmHsHh)&8h)2CJH*aJmHsH)jh)&8h)2CJEHUaJmHsHh)&8h)25OJQJaJh)&8h\5CJaJmHsHh)&8h)25CJaJmHsHh)&8h RCJaJh)&8h)2CJaJhCJaJmHsHh)&8h)2CJaJmHsHh)&8h\CJaJmHsHh)&8h\5CJaJmHsH8nv$dZ$xx^x`a$gds$x^`a$gdS?$xx^x`a$gd8$xx^x`a$gdS? $x`a$gdS?$ x`a$gdS?8:~02@BDFHJPRx~&,4:@DPV߮ߝ߮|llllllll߮h)&8h)2CJH*aJmHsHh)&8h)2CJH*aJmHsH!jh)&8h)2CJEHUaJ!j9h)&8h)2CJEHUaJ%jh)&8h)2CJUaJmHsHh)&8h)2CJaJ%h)&8h)2B*CJaJmHphsHh)&8h)2CJaJmHsH" jhh)&8h)2CJaJmHsH%8: " &!,!>!@!!!̻ߪ̙ߊ{k\kLh)&8h)26CJaJmHsHh)&8h!4BCJaJmHsHh)&8h)2CJH*aJmHsHh)&8hBCJaJmHsHh)&8hc#PCJaJmHsH!jhh)&8h)2CJEHUaJ!jOVh)&8h)2CJEHUaJ!j>h)&8h)2CJEHUaJ%jh)&8h)2CJUaJmHsHh)&8h)2CJaJmHsH!jM'h)&8h)2CJEHUaJ:FV !!"#% &&&'r) +N+-P//1@1 $x`a$gdS?`gdS? $x`a$gdS?$xx^x`a$gds$xx^x`a$gdS?!!!!!"&"2"n"p"z"~""""""""""" #~##### $$($l$n$v$$$"%,%6%F%|%%%%% &Ѷh)&8hU^6CJaJmHsHh)&8hZ OJQJaJh)&8hBOJQJaJh)&8h)2OJQJaJh)&8h3WOJQJaJh)&8hl8o5OJQJaJh)&8h)25OJQJaJh)&8h)26CJaJmHsHh)&8ht6CJaJmHsH- &$&(&&&&"'('2'D'R''r)).* +N+/J/P/R/////1xm^mN^h)&8h+5CJaJmHsHh)&8h\CJaJmHsHh)&8h\CJaJh)&8hCCJaJmHsHh)&8h@qCJaJmHsHh)&8h*+CJaJmHsHh)&8h)2CJaJmHsHhsCJaJmHsHh)&8hZ CJaJmHsHh)&8h)25CJaJmHsHh)&8hA=J5CJaJmHsHh)&8h\5CJaJmHsH11 11<1@11111HInIpIIIIIJ:JJJJJJJJJJKKK8K@KXKfKLLLLMMMMPPPPQ$QxQQTRVRRRtSS̾h)6CJaJmHsHh)6CJaJh)CJaJhV h)CJaJhV h)5CJaJUhSh)CJaJmHsHh)CJaJmHsHh)&8h\5CJaJh)&8h)25CJaJ9vt liu, nhn cng, my thi cng nhn vi n gi vt liu, nhn cng v my thi cng tng ng. Trong : - Khi lng vt liu tnh ton trong h s thit k (km theo bn v). - Gi vt liu ly theo Cng b gi ca Lin S Xy dng Ti Chnh tnh Bc Kn thi im gn nht (cc vt liu c th tn dng ca a phng). - Gi nhn cng thi im hin ti c xc nh theo Quyt nh s 1187/Q-UBND ngy 01/08/2016 v vic Cng b n gi nhn cng trong qun l chi ph u t xy dng trn a bn tnh Bc Kn. Trong n gi nhn cng c xc nh theo cng thc: Gnc= LNC x HCB x 1/t Trong : Gnc: n gi nhn cng tnh cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng. LNC: Mc lng u vo hin ti theo thng xc nh n gi nhn cng cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng, bao gm cc khon ph cp lng theo c im, tnh cht ca sn xut xy dng v tnh n cc yu t th trng v cc khon bo him ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip). C th: a bn thnh ph Bc Kn: 2.360.000 ng/thng a bn cc huyn: 2.300.000 ng/thng HCB: H s lng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng. (Nhn cng bc 3,0/7 h s l 2,16). t: 26 ngy lm vic trong thng. i vi cng trnh ny nhn cng l bc 3,0/7. (Lu : Cc cn c tnh ton, mc lng u vo c th thay i khi c quyt nh khc thay th Quyt nh s 1187/Q-UBND) - Gi ca my cn c quyt nh cng b gi mi nht ti thi im tnh ton (hin ti ly theo quyt nh s 168/Q-SXD ngy 28 thng 03 nm 2013 ca S xy dng tnh Bc Kn v vic Cng b bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng trnh tnh Bc Kn). Ghi ch: Cng mt loi knh mng c cc thng s k thut nh dc, chiu cao mc nc, chiu cao an ton ca mc nc& khc nhau th kh nng ti khc nhau. Theo bng tnh ton ta thy nh sau: - Knh c mt ct 30x30cm phc v tt din tch ti t di 5ha n di 10ha. - Knh c mt ct 30x40cm phc v tt din tch ti t 5ha n 15ha. - Knh c mt ct 40x50cm phc v tt din tch ti t 10ha n 25ha. PH LC: TNH TON KHU DIN KNH MT CT CH NHT NG VI CC DIN TCH TI V DC KHC NHAU - Lu lng thit k: Qtk = (m3/s) Trong :+ H s ti mt rung: q = 1,20(l/s/ha) + H s li dng knh mng: h = 0,8+ Din tch khu ti do tuyn knh ph trch: F (ha)- Lu lng ln nht: Qmax = Qtk * 1,3 (m3/s)- Chiu cao an ton: vi lu lng ca knh Q < 1m3/s chn a = 0,1 -:- 0,15m STTDin tch F (ha)Qtk (m3/s)Qmax (m3/s)inb (m)htk (m)vtk (m/s)hmax (m)vmax (m/s)a (m)B chn (m)H chn (m)15 ha0,00750,01010,00010,0170,300,220,120,270,120,130,300,4020,00020,300,170,150,200,160,100,300,3030,00030,300,150,180,180,190,120,300,3040,00040,300,130,200,160,210,140,300,3050,00050,300,120,220,150,230,100,300,2560,00100,300,090,280,110,300,140,300,25710 ha0,01500,02020,00010,0170,400,280,140,340,150,110,400,4580,00020,400,210,180,260,190,140,400,4090,00030,300,250,210,300,220,100,300,40100,00040,300,220,240,270,250,130,300,40110,00050,300,200,260,250,270,100,300,35120,00100,300,160,330,190,360,110,300,301315 ha0,02250,03030,00010,0170,500,300,160,370,170,130,500,50140,00020,400,290,200,360,210,140,400,50150,00030,400,250,240,300,250,100,400,40160,00040,400,220,260,270,280,130,400,40170,00050,400,200,290,250,300,150,400,40180,00100,300,210,370,260,390,140,300,401920 ha0,03000,04030,00010,0170,500,370,170,460,180,140,500,60200,00020,500,290,220,350,230,150,500,50210,00030,400,310,250,380,260,120,400,50220,00040,400,280,280,340,300,110,400,45230,00050,400,250,310,310,320,140,400,45240,00100,400,200,400,250,420,150,400,402525 ha0,03750,05040,00010,0170,600,370,180,450,190,150,600,60260,00020,500,340,230,420,240,130,500,55270,00030,500,290,270,360,280,140,500,50280,00040,400,330,290,410,310,140,400,55290,00050,400,300,320,370,340,130,400,50300,00100,400,230,420,280,450,120,400,40   PAGE  PAGE 2 @1HnIJLLLMPQxQTRRRSUVW*XX$7x^7`a$gdS? $x`a$gdS?$ x`a$gd,$x]`a$gd)$x]`a$gd)SSSSSSSTTJUZUU VVWW(X*XBYDYFYHYYYZZZõzrj_M_M_M#h)&8h)&85B*CJ\aJphh)&8h)&8CJaJh)&8CJaJh ~CJaJh)&8hnkCJaJh)&8h ~CJaJh)&8h?6CJaJh)&8hHCJaJh,h ~56CJaJh,hv56CJaJhV h)CJaJh)CJaJh7Q:h)6CJaJh)6CJaJmHsHhvLih)6CJaJmHsHXDYFYHYYYZ{Okd{$$IflBJ:FJ: t>6W44 lBalp yt$$7$8$Ifa$gd)&8$7<<^7`a$gd ~$7x^7`a$gdS?ZZZZZZZZ"Z$Z&Z(Z$$7$8$Ifa$gd)&8K$ $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Okd|$$IflBJ:FJ: t>6W44 lBalp yt ZZZ Z"Z$Z&Z(Z*Z,Z2Z6Z8Z6+44 lBalpFytZZZ [ [[[[[[[[[[ ["[$[&[([*[[[[[[[[Fff $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8[[[[[P\X\Z\\\^\`\b\d\f\h\j\\\\\Fff $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8FfԈF\H\P\X\^\b\d\h\j\\\\\\]]]]]$^(^*^,^.^2^4^:^<^>^F^J^T^^^^^_μݼݼ~ݪݼpݼp^#h)&8h)&85B*CJ\aJphh)&8h)&85CJ\aJh)&8B*CJaJph)h)&8h)&8B*CJOJQJ^JaJphh)&8h)&8CJaJ#h)&8h)&85B*CJ\aJph#h)&8h)&85B*CJ\aJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8B*CJaJph%h)&8h)&8B*CJOJQJaJph$\\ kd$$Ifl֞rE i6J:`;v6+44 lBalpFyt\\\]]]] $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8]]]]8))$$7$8$Ifa$gd)&8kd$$Iflֈri6J:`;v6+44 lBalp<yt]&^(^*^,^.^0^2^4^Mkd$$Ifl\r=>FFg6F t>644 lBalp(yt$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&84^6^8^:^<^>^@^B^D^F^H^J^L^N^P^R^T^\^~^^^^^^^^^FfC $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8^ __._D_F_H_J_L_N_R_\_j_x____________$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8_D_N________``$`.`B`V```z````````` aa*a>aHabalaaaaaaaaaab&b0bvbbbbbbbbbcc&c:cDc^chc|cccccccccd$dӵh)&8h)&8B* CJaJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8CJaJ#h)&8h)&85B*CJ\aJphG_________````$`.`8`B`L`V`X`Z`\`^```FfȤ$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8``d`f`h`j`x`z```````````````````FfԪ$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8```a aa a*a4a>a@aBaDaFaHaLaNaPaRa`abalavaaa$$7$8$Ifa$gd)&8Ff$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8aaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbb&b(b$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8(b*b,b.b0b4b@bNb\bjbvbbbbbbbbbbbbbbFf$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8bbbbbbbbbccc&c0c:cc@cBcDcHcJcLcNc\cFf$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8\c^chcrc|ccccccccccccccccccccc$$7$8$Ifa$gd)&8Ff$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8cddd$d&d(d*d,d.d4d6d8d:dHdJdTd^dhdrd|ddddd$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8$d.dJdTdhdrdddddddddeebeleeeeeeeeeff(f2fNfXflfvffffffffggg:gDgXgbgvggggggggh hRh\hphzhhhhhhhhii"i>ih)&8h)&8B*CJaJph#h)&8h)&85B*CJ\aJphh)&8h)&8B* CJaJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8CJaJHdddddddddddddddddeeeeeeeFf4$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Ff( $7$8$Ifgd)&8e e,e:eHeVebeleveeeeeeeeeeeeeeeeeFf4 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8eeeeef fff(f*f,f.f0f2f8f:ffLfNfXfbflfvf$$7$8$Ifa$gd)&8Ff@$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8vfffffffffffffffffffffg ggg$$7$8$Ifa$gd)&8FfL $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8ggggg$g&g(g*g8g:gDgNgXgbglgvggggggggFfd$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8FfX $7$8$Ifgd)&8gggggggggggggghhhhh hhh*h8hFhFfp$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8FhRh\hfhphzhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhFfp $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8hhiiiiii i"i(i*i,i.iiHiRi\ifipiziiii$$7$8$Ifa$gd)&8Ff| $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8>iHi\ifiziiiiiiiijj*j4jHjRjfjzjjjjjjjjjBkLk`kjk~kkkkkkkkll.l8lLlVljl~lllllllllm$m8mBmVmjmzmmmmmmmh)&8h)&8B* CJaJph#h)&8h)&85B*CJ\aJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8B*CJaJphh)&8h)&8CJaJDiiiiiiiiiiiiiiiiiijjj j jjFf$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Ff $7$8$Ifgd)&8jjjjj(j*j4j>jHjRj\jfjpjzj|j~jjjjjjjjjFf#$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8jjjjjjjjjjjjjjjk kk(k6kBkLkVk`kjk$$7$8$Ifa$gd)&8Ff)$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8jktk~kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl l$$7$8$Ifa$gd)&8Ff/ $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8 l llllllll,l.l8lBlLlVl`ljltl~llllllFf;$$7$8$Ifa$gd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8Ff5 $7$8$Ifgd)&8llllllllllllllllllllmmm mmFfA$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8mm$m.m8mBmLmVm`mjmlmnmpmrmtmzm|m~mmmmmmmm$$7$8$Ifa$gd)&8FfG$$7$8$Ifa$gd)&8 $7$8$Ifgd)&8mmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnh]hgdtP &`#$gdtP$7<<^7`a$gd ~FfM $7$8$Ifgd)&8$$7$8$Ifa$gd)&8mmmmmmmnnnnnnnn(n*n,n.n0n2n4n6nβΧh)&8h)&8CJaJh<h*+CJaJh0JCJaJmHnHuh<h*+0JCJaJ!jh<h*+0JCJUaJh*+ h*+0Jjh*+0JUhjhUnn0n2n4n6n$7<<^7`a$gd ~ $e]ea$gdtPJ0P&P1h0/R :p$] A!"n#n$S% DpnY]\NJaPNG IHDRP7OsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?IDATx^뮃 M h|`[.YcۏVi D"@mM\.& GI\g`g|ݘm]`;&._/Yh5̵*,\RW-0"-6I.v&!0 k<&>ؼ^>DzKyt# *;7:I"DRnP5gLM[_Q~6̈́tr@4&za*`}+/rNddP4g>:̿/tYdgu<Kyc-gBsR{ڋ:a jjt{}Ʒ(y~DZtk D@F!1 .qZ"@x&ѓ]WZ ?4o{ Qb/`[1ANC /y鬋kwi^2gVN|̺&.`/~ܷ'bKC)hp]N2zܠcX.IV8@sv U;ҬpS,* p$5P*SOTDNonU\ '0D# ʔn|T KSg{IxLgт싢ʾo璥I 5 kG"@ DQŀIENDB`9Dd 6 3 A?2p W~ մND= `!p W~ մNH ІeQxQ1K`}%QC""|:Sqpvq` :/\:/\]U\Ă3 :xpݻ<`-+~`b{)d0EibYWצ#G5&~|VSnj$gFߙM:l5-۔T3G#{/kY6kAWyKW7wqOSp/Ed]k-90Y* Nddb= ķ~L$s͐s|o7]"eZwg]FE"50jôFIETO: @cA k9S&K.aDd  3 A" þ 12R.ib4$?P#dD}= n$?P#dDPNG IHDR$KsRGB pHYs+IDATHK;r0%bS0hRqS:M:tiL.- p E(n2E&[?̅l%$uLg4fcv"X}::zpa1W/xOlITb_4V|j抲K'P5be:Q !-&ƇՐc>-'grVj$8|vVx ,ZLvrs5Ho;XeXJ)Dӹug"e8R[i6@%߫54* E>elYNA@dLհU]XJ44F =)+) ud;8-"97V]{6X{bI^j"$b ߳!u⧵O"a?Z;s ?M>xIU MxIENDB`Dd  3 A" 12R.ib4$?P#dD= n$?P#dDPNG IHDR$KsRGB pHYs+IDATHK;r0%bS0hRqS:M:tiL.- p E(n2E&[?̅l%$uLg4fcv"X}::zpa1W/xOlITb_4V|j抲K'P5be:Q !-&ƇՐc>-'grVj$8|vVx ,ZLvrs5Ho;XeXJ)Dӹug"e8R[i6@%߫54* E>elYNA@dLհU]XJ44F =)+) ud;8-"97V]{6X{bI^j"$b ߳!u⧵O"a?Z;s ?M>xIU MxIENDB`Dd N 3 A" 121n×R1/6byݙڝY 8Y'= nyݙڝY 8YPNG IHDR@#k}sRGB pHYs+GIDATXGX10M< ZxNK9`)QN'ط]IBB $>PyT 3e<^H6o!h1ǽ/28 H<{kP!(5@|(0mcb + 4)09şڞPYg [ۅİU(OпplUN)XkX_˚n\كVbk,LɎ~x{^z+"2+)lRlh`o(>"1epLhilơ}?۵yw`A\LA'cH9oW~S~HM?!d++Ae\A i'sQ{.HِM(O2h ̶YHO[;79`9ki@nбJ eYp"PECw y$00?&!ݰC >=՟$~*0n4JGϾxFsp ip;-^X_`V{T0L bpu`ۢIENDB`Dd N 3 A" 121n×R1/6byݙڝY 8Y?= nyݙڝY 8YPNG IHDR@#k}sRGB pHYs+GIDATXGX10M< ZxNK9`)QN'ط]IBB $>PyT 3e<^H6o!h1ǽ/28 H<{kP!(5@|(0mcb + 4)09şڞPYg [ۅİU(OпplUN)XkX_˚n\كVbk,LɎ~x{^z+"2+)lRlh`o(>"1epLhilơ}?۵yw`A\LA'cH9oW~S~HM?!d++Ae\A i'sQ{.HِM(O2h ̶YHO[;79`9ki@nбJ eYp"PECw y$00?&!ݰC >=՟$~*0n4JGϾxFsp ip;-^X_`V{T0L bpu`ۢIENDB`Dd  3 A" Í 12ωχbvD&9B^V= nVvD&9BPNG IHDR $4WsRGB pHYs+IDAT8OՓ1 CϢ>O@O)եhѽ=AC.AOt, ' a*nJQkQvwE*Fg`@hIjnձ;`ꇘv^i~yܣ}JDlSf]?2}{[dž1ɸ̴`{z4I' O iwomsNu0 IS/bE|jF*F&;? RIENDB`Dd  3 A" 12ωχbvD&9B^:i= nVvD&9BPNG IHDR $4WsRGB pHYs+IDAT8OՓ1 CϢ>O@O)եhѽ=AC.AOt, ' a*nJQkQvwE*Fg`@hIjnձ;`ꇘv^i~yܣ}JDlSf]?2}{[dž1ɸ̴`{z4I' O iwomsNu0 IS/bE|jF*F&;? RIENDB`u$$Ifl!vh#vJ::V lB t>6W,5J:/ Balp ytu$$Ifl!vh#vJ::V lB t>6W,5J:/ Balp yt}$IfK$L$!vh#v:V t6,5/ 34 Bp yt$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v :V l t>6W,,,, , 555555$5t5 5 U5 A5 5 99 / Balp֌yt kd }$$Ifl8rE $T)-2i6J:FFgFFF$FtFtgFUFAFFF t>6W888844 lBalp֌yt$$Ifl!vh#v#v#v+#v#v:V l t>6+,,,555+559/ BalpFyt$$Ifl!vh#v#v#v #v#v$#vt#v#v U#v A#v #v #v :V l t>6+,,,555 55$5t55 U5 A5 5 5 9/ Balpւyt'kd˂$$IflNr $T)-2i6J:`;v6+<<<<44 lBalpւytC$$Ifl!v h#v#v#v#v#vA#v#v#v :V l t>6+,,, 55555A555 9/ B alpdytKkd$$Ifl rE T)-2i6J:`;v6+((((44 lB alpdytC$$Ifl!v h#v#v#v#v#vA#v#v#v :V l t>6+,,, 55555A555 9/ B alpdytKkd!$$Ifl rE T)-2i6J:`;v6+((((44 lB alpdyt $$Ifl!vh#v#v#v#v$*#v#v:V l t>6+,,,5555$*559/ BalpFyt$$Ifl!vh#v#v#v.#v#v:V l t>6+,,,555.559/ Balp<yt$$Ifl!vh#v#v#v6#v:V l t>6,,,555659/ Balp(yt$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l t>6,,,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ Balp֌ytkd$$Ifl֐rE $T)-2i6J:`;v<=>FFgFFF$FtFtFFUFAFFFFFFF t>6HHHH44 lBalp֌yt$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l t>6,555555$5t5 5 U5 A5 5 5599/ / / Balp֌ytkd$$Ifl֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFff$FtFtFFUFAFFFFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytV$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>ffffff$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdp$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd|$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytV$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>ffffff$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytV$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>ffffff$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd $$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytV$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd $$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>ffffff$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd$$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd0$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdfFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdH'$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytV$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 559/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdT-$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>ffffff$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdT3$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkd`9$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdl?$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdxE$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌ytb$$Ifl!vh#v#v#v#v#v#v$#vt#v #v U#v A#v #v #v#v:V l4 t>6++++,555555$5t5 5 U5 A5 5 55999/ / / / / / / / / / / Balp֌ytkdK$$Ifl4֐rE $T)-2i6J:`;v<=>fFFFfF$ftftffUfAfffFFFF t>6HHHH44 lBalp֌yts2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH >`> tPNormal7$8$_HmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List ll tPChar Char Char Char$$dd7$8$[$\$a$ OJQJ^JB @B tPFooter !7$8$CJaJ.)@. tP Page NumberJB@"J )2 Body Text$x7$8$a$ CJOJQJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( ###& 8! &1SZF\_$d>im6n!"#9<AHQZc@1XZ(ZZZ[\\]]4^^_```a(bb\ccdeevfggFhhijjjk llmmn6n 8:;=>?@BCDEFGIJKLMNOPRSTUVWXY[\]^_`abd G Q S (### &!!l ,b$]\NJaaL= @# ( 6B "?K  C ,A?Picture 1#"?PK!r֖R[Content_Types].xmlN0EH-J@%XIb?dmLDtƲ=]ӳ*/8C+Ҷ%,& zg|]__HmcŻQvh ΣJめD ZEq' m =}$ٛ1ڌ!+&`OD}%$YuBT9)3> c7πYF Z!{^**lz5b>;.ؗidGPK!0?2 _rels/.rels 0nzUd$dۛ xeof1Fw AN{c]t- 838zG 6Y}S~XRHz \v:'L /ؓ\JO4_L7 T ϐ}YM[#B,#1цhEU Z~-m^PK!Rvclipboard/drawings/drawing1.xmlTn0?7qA crÐPÇhp͛:A9[EΙn*Çg!A;++"Yw J0b12˂hpἴ5 D:&vltV<3,_RAETډ_A J-SϨQgv&[!Suũs g#01;y%7hRktLgR tr j^$X>- t׷ D{&Iq"+nyE>+E(XQ}ϰ3S4G(:ZRdoP:\Pb509P)s͘J&m0=ĸG,0j ۀ:\|[~I8/ ̀ɵZ\okD<ϼaUPK!f-hclipboard/theme/theme1.xmlYOo5#FTn m(θG7P{DBBTj%.H <3,IJCv}ØC"$Iϫ_y$>hѥuI37'һ;Wh:XDn)nIX^)I۔+xZ ZVŘ&&pTѐDIMlJp L'5B tY?C Kz^ykWF6cKF/ F'ս]7qp0 >hjR9>.ڵ/o.͹l.~im5Y|{ o o@Yt;-o@Z;t4ʸ)g7*_e .-b*b4aE)bbr㉠X X/HZy8J/}zǏ~8~3NW_ߞ}gxYG?i52hϟ/>'-'eDt3qgN&|# C9s̪p}Q>{u?3E+$ߌb9sQiZVYV 2n*8RyP:Dę.É!IB? B:vݡOOQJ Š4̫tW;ٹUiM]$$f:)W㘕 ~ jsqC!a "e՘;-9&zU6]P-y*>M2=y!.WUf~?dQBpΔ̄%j4b(Tcoqۂ*%n(p»g.X_^xݷuU|j(P{u`b%+)el_%M,aF@f4Ǭ;P`3 >*ڏp =vLB%J!Wxӕ,֠`c?sAMšW2IYZL͔:GZ2pY5 ք.AVv\ f$v pㅋtp@2i}T7Nc@THNZIZW ⤲ q^xItdI99Yz^h{iϛ¶.uYB6OMf ovs$INHTXF64̧,X%7`֋RF̢躖LWeg(v5+|؏#4a3:TAJ80AQ,Xg阥ʭN<-q1VV9wU1)A^Oภhp.+0P*F hLhX AWCks0i >GC$(G*BY2w zvY,cd"4]iO!ac];zmPnIV dYMBͩ!ks|l2Rn6 MnbokoYafaNKXK7hR8AT^8u"k l /ih,feMNjb}n!sh\qN.^3 ;ϞLQ MqLN$<G?'>д Ad/rz^S໥fNiVNivN,2)Tn :sPK!׿b^clipboard/media/image1.wmfQ1KPwIԦD!,O'q*n:.NR!RK[[:(ɥsWn`;c.A,<2 owc^3jѝAPѓ I**7岣zflM0i! ljViO0AqIgJs, "[ws`"80hx[#(BCGHMNQRUVZ\ch| Z_p|| "#'(+,01569:>@DEGHJKNOSTXY\]abefklpqsuxy}~ ; ; @ F I K O  # , 0 G X q v  + + -      # $ & ' + , 0 1 4 J M N Q R W Y \ ] _ ` b c g m p w z { ~   "#&'+1467;>?BCFLOPSTZ[^dhilmpqwxz{~SUXgi}$(<ALO(.''''''''''''''( ( (!"NNOORab'(,,1||; ; q v + + 67S}''''''''( (!"NNOORab'(,,1||; ; q v + + 67S}'''''''''''' ( (454[^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(hHo? ^? `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHO^O`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH454[?    \>&L(*Sha`?V)c|r Z BwR\S?$0yi<b $x&c(`o-)2M2 4)&8#<v =?K@cAB!4BMiD !HA=JBOOc#P R-TjTkdR3f0nqol8o@qtU} ~,)0 g3W+ | *aes)*+g= l\`)Ep1*jvCH8 fEo#J&HrnqttP)x,+nk)VLU^`)8''@MMMM( ( HUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri5. *aTahoma7& r.VnTime?= * Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hqg0YQYgG!H!H!nd24''3qHP ?tP2!xx F(D tho km theo T trnh s /TTr-SNN ngy thng nm 2012) Le Ha ThanhThuan Oh+'0(4D T`  T(Dự thảo kèm theo Tờ trình số /TTr-SNN ngày tháng năm 2012) Le Ha ThanhNormalThuan71Microsoft Office Word@<@O67@@>8!՜.+,0@ hp QLXDCTH' T(Dự thảo kèm theo Tờ trình số /TTr-SNN ngày tháng năm 2012) Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefhijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABGHKRoot Entry F? >8JData gQ1TableEWordDocument SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;MsoDataStorep>8 >8NP0CKUMCSV==2p>8 >8Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q