ࡱ> Y Vbjbj[[ Hb9 \9 \6   4448lD,4" $jDQ D    U [&38W4 0WLh [ [ ]tb DD > : THUYT MINH GII PHP THIT K: NH LP HC TIU HC, QUY M 01 PHNG (K HIU: TH-01) I. CN C THIT K: - Cn c Lut xy dng s 50/2014/QH13 ngy 18/6/2014 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam; - Cn c Ngh nh s 59/2015/N- CP ngy 18/06/2015 ca Chnh ph V qun d n u t xy dng; - Cn c Ngh nh s 32/2015/N- CP ngy 25/03/2015 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh; - Cn c Ngh nh s 46/2015/N- CP ngy 12/05/2015 ca Chnh ph v qun l cht lng v bo tr cng trnh xy dng; - Vn bn s 2064/UBND-XDCB ngy 11/5/2017 ca y Ban nhn dn tnh Bc Kn V/v ch trng ban hnh thit k mu, thit k in hnh cho cng trnh h tng nng thn; - Vn bn s 3169/UBND-XDCB ngy 06/7/2017 ca y Ban nhn dn tnh Bc Kn V/v b sung hng mc cng trnh vo danh mc thit k mu, thit k in hnh cho cng trnh h tng nng thn. - Hng dn s 337/HD-BC ngy 07/9/2017 ca Ban Ch o thc hin cc Chng trnh mc tiu quc gia tnh Bc Kn V/v Hng dn thc hin b tiu ch x nng thn mi tnh Bc Kn giai on 2017 2020. II. QUY CHUN, TIU CHUN V CC VN BN QUY PHM P DNG CHO H S THIT K: - TCVN 8793: 2011 Trng Tiu hc - yu cu thit k. - TCVN 2737:1995 Ti trng v tc ng - Tiu chun thit k. - TCVN 4319 :2012 Nh v cng trnh cng cng- Tiu chun thit k. - TCVN 5574: 2012 Kt cu BT v b tng CT- Tiu chun thit k. - TCVN 5573:2011 Kt cu gch v gch ct thp - Tiu chun thit k. - TCVN 5575 : 2012 Kt cu thp Tiu chun thit k. - TCVN 9207:2012 t ng dn in trong nh v cng trnh cng cng - Tiu chun thit k. - TCVN 9206:2012 t thit b in trong nh v cng trnh cng cng - Tiu chun thit k. - TCVN 8052: 2009, Tm lp dng sng - Yu cu thit k v hng dn lp t. - TCVN 9385:2012, Chng st cho cng trnh xy dng - Hng dn thit k, kim tra v bo tr h thng. - TCVN 2622: 1995, Phng chy, chng chy cho nh v cng trnh cng cng. - TCVN 4447: 2012 Cng tc t - Quy phm thi cng v nghim thu. - TCVN 4513: 1998 Cp nc bn trong cng trnh - Tiu chun thit k. - TCVN 4474: 1987 Thot nc bn trong cng trnh - Tiu chun thit k. - TCXD 33: 2006 Cp nc - Mng li ng ng v cng trnh tiu chun thit k. - TCXD 51: 1984 Thot nc - Mng li bn ngoi v cng trnh - Tiu chun thit k. III. GII PHP THIT K: */ Gii php kin trc: + Mt bng nh dng hnh ch nht kch thc 7,2x7,2m din tch xy dng 55,05m2; nhp nh rng 5,1m, hnh lang rng 2,1m, bc gian 3,6m. Quy m cng trnh 01 tng, chiu cao ton nh 5,4m trong chiu cao tng 3,6m, mi lp tn, trn tn chng nng. + Gii php hon thin cho nh bao gm: Nn phng, hnh lang lt gch lin doanh; bc tam cp lt granit nhn to; ca i, ca s s dng ca nhm knh (hoc vt liu khc ty vo iu kin a phng); nh sn hon thin 03 nc. */ Gii php kt cu: + Mng c thit k gi nh trn nn t cp 3. Kt cu mng mng bng xy gch VXM mc 50#, b tng lt mng 4x6 mc 100# dy 10cm, ging mng b tng 1x2 mc 200#; Tng nh xy gch chu lc dy 220mm. Cc cu kin lanh t, ging tng, ging thu hi b tng 1x2 mc 200#. Phn mi s dng v ko thp hnh, t x g, lp tn, trn tn chng nng. - Gii php cp in: + Ngun in cp cho cng trnh l in li 1 pha 2 dy dn ti t in tng. Dy trc t t in tng n hp ni dng dy CU/PVC/PVC (2x4)mm2. Dy t hp ni vo cc hp cha aptomat phng dng dy CU/PVC/PVC (2x4)mm2. Dy ti cc cm dng dy CU/PVC/PVC (2x2,5)mm2. Dy ti chiu sng, qut trn dng dy CU/PVC/PVC (2x1,5)mm2; + T in tng cha cc aptomat, trong c 1 aptomat tng bo v mch in chng qu ti v ngn mch ton mch in; Cc ph ti c 1 aptomat bo v mch in v chng qu ti ring bit; + Cng tc, chit p iu chnh tc qut trn lp  cao H=1,5m so vi mt sn hon thin; cm i, n lp  cao H=1,5m so vi mt sn hon thin; T in t@hj|~~ ҸҫśqaNaN%hvhkB*CJaJmHphsHhkB*CJaJmHphsHhhkCJaJmHsHhvhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhvh#o5CJaJmHsHha5CJaJmHsHh+ 5CJaJmHsHh#o5CJaJmHsHhah#o5CJaJmHsHh=h=5CJaJmHsHhM`&5CJaJmHsH@ v \ N J2<>V$nnx]^n`na$gd]$ vx^`a$gda$ vx1$^`a$gda  6 z B V \ ` N ֳֳ֞֏}֏l`Q`EhaCJaJmHsHhg|hkCJaJmHsHhkCJaJmHsH h1hk@CJaJmHsH"hvhk5CJ\aJmHsHhvhkCJaJmHsH)hvhk@B*CJaJmHphsHhkB*CJaJmHphsHhkCJaJhvhkCJaJ%hvhkB*CJaJmHphsH+hvhk5B*CJ\aJmHphsH ,.<>DFJNlnp|<&ȹȃthYthvhWCJaJmHsHhWCJaJmHsHh.VhWCJaJmHsHhh#oCJaJmHsHhHhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhHh#oCJaJmHsHhvh#o5CJaJmHsHh#o5CJaJmHsHhv CJaJmHsH"V&Bh "."$H&8:b;;<$nnx1$]^n`na$gd]%nnd1$7$8$]^n`ngd]$nnx]^n`na$gd]&h  `tvν૛~ocTocHTcT8hhBh#oCJH*aJmHsHhWCJaJmHsHhhBh#oCJaJmHsHh#oCJaJmHsHhah#oCJaJmHsHhah#o6CJaJmHsHh#o6CJaJmHsHhvh#o5CJaJmHsH"hWhC$5CJ\aJmHsH h.VhW@CJaJmHsH"h.VhW5CJ\aJmHsHh.VhWCJaJmHsH h.VhW@CJaJmHsH*,HV4|~ 0 F \ z | ~ 0!F!d!f!!!"".""ɹhwCJaJmHsHh#oCJH*aJmHsHh~h#oCJH*aJmHsHhah#o6CJaJmHsHh#o6CJaJmHsHhhBh#oCJaJmHsHh#oCJaJmHsHhah#oCJaJmHsH4"$$%6%@%%%H&'8b;f;;;0<z<<<,===@>T>X>>@@pGGHH0HHHLIIIII JƷteeteeeeehShwCJaJmHsHhShw5CJaJmHsHhwB*CJaJmHphsH%h\,FhwB*CJaJmHphsHh.Vhw6CJaJmHsHhw6CJaJmHsHUhwCJaJmHsHhw@CJaJmHsH hhw@CJaJmHsHh.VhwCJaJmHsH'ng TT t m tng  cao H=1,5m so vi mt sn hon thin (tnh n y t); + Khi lp t cc v tr u ni phi m bo an ton, yu cu k thut khng c r r in trong qu trnh s dng: Ton b dy dn c lun trong ng ghen i ngm trong tng, trn. + H thng thit b in ch thit k trong phm vi cng trnh, phn dy ngun ty thuc khong cch t ngun cp n cng trnh c th s c tnh ton b sung. */ Gii php cp thot nc: + Cp nc: Nc c cp ln tc t trn mi (t chy hoc s dng bm) v cp xung cc thit b dng nc. H thng cp nc s dng ng PP-R. + Thot nc: H ng ng thot nc dng ng nha PVC. Nc t chu ra v ph thu sn c thot thng ra ngoi mi trng, nc thi t x, mng tiu c qua b t hoi trc khi thot ra mi trng. IV. MT S LU KHI P DNG H S THIT K MU, THIT K IN HNH: - Kt cu mng cc cng trnh c thit k gi nh trn nn t nguyn th, n nh. Trong trng hp thc t gp nn t yu, ch u t cn tnh ton c bin php x l cho ph hp m bo an ton chu lc. - Ty theo iu kin c th ca tng a phng, ch u t c th thay i chng loi mt svt liu s dng trong cng trnh cho ph hp (v d: Gch lt nn, vt liu lp mi, vt liu lm trn, h thng ca& ). Chi ph xy dng cng trnh c iu chnh theo gi ca cc vt liu tng ng khi thay i. - Khi lng vt t h thng in, cp - thot nc ch tnh ton trong phm vi cng trnh (c tm tnh khi lng dy cp, ng cp). Ch u t khi xy dng cng trnh cn nghin cu cc phng n u ni c th v xc nh cc khi lng vt t b sung cho ph hp. - i vi mt s cng trnh c khi lng t chnh lch gia o v p ln, cn vn chuyn i ra khi phm vi cng trnh, trong h s thit k mu tm tnh c ly vn chuyn trong phm vi 1km. Khi p dng thc t, ch u t cn xc nh c ly vn chuyn c th xc nh chnh xc chi ph vn chuyn. V. PHNG PHP LP D TON: Gi tr d ton cng trnh c lp trn c s bng tng gi tr ca khi lng vt liu, nhn cng, my thi cng nhn vi n gi vt liu, nhn cng v my thi cng tng ng. Trong : - Khi lng vt liu tnh ton trong h s thit k (km theo bn v). - Gi vt liu ly theo Cng b gi ca Lin S Xy dng Ti Chnh tnh Bc Kn thi im gn nht (cc vt liu c th tn dng ca a phng). - Gi nhn cng thi im hin ti c xc nh theo Quyt nh s 1187/Q-UBND ngy 01/08/2016 v vic Cng b n gi nhn cng trong qun l chi ph u t xy dng trn a bn tnh Bc Kn. Trong n gi nhn cng c xc nh theo cng thc: Gnc= LNC x HCB x 1/t Trong : Gnc: n gi nhn cng tnh cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng. LNC: Mc lng u vo hin ti theo thng xc nh n gi nhn cng cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng, bao gm cc khon ph cp lng theo c im, tnh cht ca sn xut xy dng v tnh n cc yu t th trng v cc khon bo him ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip). C th: a bn thnh ph Bc Kn: 2.360.000 ng/thng a bn cc huyn: 2.300.000 ng/thng HCB: H s lng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng. (Nhn cng bc 3,0/7 h s l 2,16). t: 26 ngy lm vic trong thng. i vi cng trnh ny nhn cng l bc 3,0/7. (Lu : Cc cn c tnh ton, mc lng u vo c th thay i khi c quyt nh khc thay th Quyt nh s 1187/Q-UBND) - Gi ca my cn c quyt nh cng b gi mi nht ti thi im tnh ton (hin ti ly theo quyt nh s 168/Q-SXD ngy 28 thng 03 nm 2013 ca S xy dng tnh Bc Kn v vic Cng b bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng trnh tnh Bc Kn).   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 3 <X>>@BEpGG IIJLMMMP\QQRR0 Hyperlink >*B*phHH u({ Char Char !dCJOJQJaJH/!H >Body Text CharCJOJQJ^JaJ6/16 Q0 Footer CharCJaJ<< UChar2$d8xxCJaJBORB UK%d x(7$8$`a$CJaJB' aB |SComment ReferenceCJaJ<r< (|S Comment Text'CJaJ:: '|SComment Text CharLjqrL *|SComment Subject)5\mHsHtHF/F )|SComment Subject Char5\*W * @ `Strong5\X/X AZHeading 2 Char$56CJOJPJQJ\]^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &b 5558 &" JFVV-/V<?TUllmW\ $'aGa)G5Q 4jm׺br)斲Q]*[^,\5=YPG=&A¢hgC#l%E/n O^91Ph?^V<[454[J^ahyf$Wm4궂 go hp+i ?sJ4K188^8`o(-^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(TT^T`OJ QJ ^J o(o $$^$`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(PP^P`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(MM^M`5o(-^`. L ^ `L. ^ `.^`.]L]^]`L.--^-`.^`.L^`L.w^w`o(^`o(.>0^>`0o(.. ^ `o(... ^ `o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... (^(`o(........T|T^T`|OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(^`o(.^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJ QJ o(^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.88^8`o(-^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJ QJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJ QJ ^J o(hHo? ^? `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hHO^O`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH88^8`o(-^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo(PP^P`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJ QJ ^J o(o ? ^? `OJ QJ o( ^ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(O^O`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(-^-`o(.^`. L^ `L. ^ `.m^m`.=L^=`L. ^ `.^`.L^`L.^`o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo( ^ `OJ QJ ^J o(o ^ `OJ QJ o( x^x`OJQJo(H^H`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(0^`05o(-^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJ QJ ^J o(o ? ^? `OJ QJ o( ^ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(O^O`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o(\5=l%E]*G=i ?s91P&AhgCaGJ^a Omr)G5Q gohp?^VK1^,yfWm454[rH    (    "(    D     r    Z    0r$    \    j,    ~.L    B        r%    ?    V.    o*    *     @    R    ]    X     Z    $( } J! `&V3x HQzv5xtO;/"~#B%SA& &W-)3=%0513:~t4?BwF@[_ATB%9B2HJ6 S]`~gf*_i i2lj9p;xBwb$*46?[:\`Gaauc,go1twx  f$C%%&:33JJ8RVV/e8qvn M&'7,,/2l:<K+MNOMTdZkZcqvww{ !#m$($*,84r99BFIIlp tN +6/ 36)8:<HJOXl]#^bpz{V2h lF-.0a2;<dFtF=ISXeYb:ijj6tyK]&19=@zCDMWY(Z\lbzdeskzlno8qsUuu] Q!"#$(S)+2/69<=?6@SABpEJLLQR[P]^OmxO G D##(o)1?XMNOP\Xaabkxz  ! & ) * - 1 f> -@ A CR T j pk m Wn | } +  c # ( =* +. / : < > @ B G O f ;g Xg k n fr rs By ~  < , ! $ O( W) - 4 +9 A pD W B] f x y '} X B % v 1 } P% + .5 5 6 B d Ke $f i m o x z v A M ` { ) , 79 = A nB D ]N N _ _ ` b =k o p s 0y | | . P+Y""&r(15t7N@IMYFZ_cdiijzkLnqruvz~y* Wu)ZF]Onst/?  li-146EOV[ \aehl}w u* "#5;;l<SGT`CbvefUgorps}Ek,#T3!59>eCoJLT\1] }QA =}V#w#${%%u*1o5;;=~@3BPBO/P^n^_qel}ovz$$*>-Q-12I8oA5B*U VZ\c,egl'y}} A;)+/12r6H8j==PHLNY[ghjvz198&,8 =L??BBCQ_c oho{~h{ xAS')6++W001!11^4o5t5:CP VYZq^`a6c/ewxw{|d|  $ [ # %N))+-w./3>77:rCkEFCNOT\Zbqetjou|5m/&)t11s84=?zDMFBKNRYEZ`vfck%ns{|7? Z *d"D13D7:;;;BCKQS\~awb {R 1l(#|$*{,.59FIKLTbi.j_xy$|~&&);*P@yAKILMPASGH^_`"cfhlp /,8JK_R|TU!V}\glqswR DY"#I'.m./1M6X8,@A@HJMUAY:bd  . . Q: rH Z \ @\ ` h r z 6~ R!1 ! !; !Z!j!!T%!&!)!6+!.!30! 4!4!V9!(:!->!?!?!B!G!H!3h!l!u!u!}v!w!`}!"A""""p!"""}'"'"1-"@"B"D"4P"[^"kj" x"~"~"#+ # #|##V##'#-#~1#>4#4# 5#A=#->#G#O#2V#^#c#d#u##$ $t $h $T$5$$n$$$$v&$+$,$,$-$T1$7$(@$C$KD$2G$N$Z$n[$c$c$d$k$Tm$bu$y$++!++v++t(+*/+T6+6+d>+C+E+NF+VL+aQ+I`+Sm+s+, , ,$,+,(9,d9, =,?,D,>G,oI,,O,BP,S,iT,X,x,},.-- -7 ---Z--x-%-M'-5-6-8-HD-I-L--V-e-h-j-l-n-s-3t-^v-.".... . .Z.`..".D%.'.).+.2.3.G.N.hQ.>U.U.Z.^.e.Qo.u.;v.x.~.~./// /_ /n//J/o/~//H/ &/n0/4/5/=/?/C/;D/E/ H/I/J/N/TR/R/U/Y/Z/c/(d/g/j/tl/jo/oq/r/u/}/0 00V0q#0,+0t+0,0b.00070A0KB0B0E0H0H0]0E^0 c0j0|k0}m0o0^{0161= 1 11111(1#)1,1c2191:1<1I?1?1D1E1_K1O1^^1^1c1e1\i1/p1)q1r1s1z1{12 2m 2222x 2!2"2$2,2/2d32 :2>2RN2PO2^2a2f2o23y35 33333!3#3%3,&3)3013}63f93:3?3A3G3G3J3/P3_3;e3f3ai3z3H|34t44U44#42'4174J48W4*]4b45g4k4p4%w4|45g555$5~&5-5457@5wB5|C5ES5W5X5{]5cb5|d5l5v5x5 666q6[6=6;"6X#6&&6'6P6R6b6c60e6fe6$f6k6m6q6"v6Nv6~667-7F777#7*7+7/7m273747b<7?7E7F7F7H7I7O7 U7V7`7`7`7i7;n7o7Jv7x7c|7;888|8G8u88N8!$8}/828?8H8 K8L81O8^89k8k8Qt8u8> 9 9 9@99$9g%92)9,29A9D9E9CG9mG9X9Z9Z9e9e9qi9l9p9Ut9u9w9z9:?: :::::*:|4:69:>:@C:,V:V:W[:^]:b:h:j:l:)n:o:r:u:;;1;A ;);2;!2;5;?;PB;B;D;wE;G;EH;@I;J;N;N;\;^;n;o;o;Or;+s;v;Yz;F<<K < <o < <-<<;<n$<'<'<x,<o7<c9<9<><A<&J<`N<U<^<!g<l<]s<Jt<u<Ex<|<}}<~<=====e=^"=4'=&/=M4=6=E=F=F=mO=X=[=]=a=|i=jk=q=r=|v=>> >>U!>]">e%>}@>B>N>N>HO>P>Q>T>_T>^>`>d>m>q>*r>>&?W??T? ?=? ????"?9#?.?3?8?H:?-;?D?N?Z?CBC`CC5GC-HCCKCLC MC^NCNC]PCcQCQTCWC[CfCHG"OG$QG*QGSGWG[GNbGeGgeGThGkGoGxGKH HHOH<Hn&H-Hf1H6H@H"CHIHLHSHVHXHx\HgHjH.kHnHrHsH:IR I`IIII6I~II1Iu"I"IT'I)I\BICIGIHIsTIUIWIYIX\I_I`IeIhIHuIxI}I~IJGJJJ! JJJ0JJJJKJ"Jt%J%J,J,.JJ:JFJKJMJHOJjOJRJtVJWJTZJReJlJnJnJ\oJwpJBsJvJJ/KK!K! K K#KKKKb*KI3KI8K^?KBKHKQKQK_KlKemKnK7xKLLLL5L$L%L(LL?L]FLHTLUL[L\LhLEjLUnL{uL4|L~LXM MF!MS#M\$M&M!(M(Ms4M7MkAM}GMGLMWM\MYdMdM~gM@jM^lMlM>N(N NNNNJNNb%N.N3N4NE7N8N;N>NANJN MNON3RN4VNXN`NmNtnNoNuNyN{Ns OhOS O(%O&O'Oq/O0O1OF4O6OLJOaLOAPObXO ZO[O{O8{OPPdPE PdPQPX P'P)P;P?PrCPCPGPGPSIPgOPRPmYPj[PJcPcPOdPhPkP9pPuPzzPQt QQ$QVQE"Q+Q.QG0Q4QSMGSTKS,OSPShRSUSYSGYS\S]S!_SfSmS%pSqzS|ST<TTTT\T{T0TAT/DTKTCLTNTUT-XT[TbTYgT=hT@kTnTpTsTf|T UU4U U!U)U.U1U2U:UBU2CUCU?HU~HUKUyNU6OU@UU \U:`U`U iUmUnUvU|Ub V VV"V&V*&V)V+V2VT4VLVLV~iVkVlVvV&wVwV|WW5 W WPW)Wd#W/W7Wq8W=W%BWCWEWHWLWMW~RWSWYUW^W_WmW`oWqoW}Ww~WX@XXXX $X-XW/X 0X6Xi6X7Xz;X@XAXRXNUXlUXXXYXhXoXqX}XXY4Y YQYYYYYY%Yb'Y_+Yh/Y3Y4Yq5Y7Y17YZAZ%IZRZSRZ7[Ze^Z>aZaZMbZlZrZMtZwZ[7[[W"[$[-[/[4[6[=[>[?[C[E[dL[L[NV[V[J`[ae[|f[l[s[%u[u[y[ \#\\\~\6\;\B\C\E\Y\^\F^\i^\~`\d\-e\f\l\s\Ev\v\z\{\]]]1]]]]\].#] 2]7]9]:]=] H]BH]P]cR]9T]W])]]^]Ma]a]g]wl]s]x]"}]~]^% ^: ^ ^^^#^$^n&^,^2^^3^:^aE^H^I^J^T^W^a^kh^h^Tk^Gq^+v^x^)|^~^ _|__`_&_E-_@_+A_tA_F_M_2\_h_n_u_v_J_``` `v!`%`%`6`6`8`B`K`1c`q`w`z`agaa[aY a^ a7 aaaaq.aM3a27a_8a/=aBaEauIapWaWajXaia]a bbbb+#b:&by&b'b4*b/b 2b'4b7b[=bFbFTb'Vb[b\bmbmbxobtbwbzccc c?cc!c9"cc%c+c:3c/8c|;cIchPcWUcXc[cj]c^cackvc|cU d ddKdSdQd~!d&dI7deAe&FeTeVeXe#]edef{ ffXff&f*'fE+f42f2f34fW4f|4f4f8f>fDBfDfGfKfLVfoWfYfJcfqfqfsf vfP{f.|fgg g{gggRg` g7g9g9g?gCgEgIgLgQgWgi^g`geig1ng:pgtgD|gCh hh h$h&%hF%h}-hz7h8h9h@h2KhPhvXh?ahbhchCeh~h i i iiAiiMiii4!i!i-i85i7i{9iKKiMi@NiZi_ikidsiti7xizi~ij+ j\ j j j:&j'j{(jw6j8js9j9jOlLelhlhlkl nltlm m mB mmm!mu$m8mo;m?mAmGm OmVm9Ym^m(_m:`m ambmbmkjm}mmmmFxmJxmH}mnnn{nnH n7nn n n1n4n;nN:o4;onq>q>qDqaTq"[qk]qoqtqqrV rr r(r)r3rsJszKsNsUsxstt|tt$t&t(t(tc5t-:t2;t >tEtwmCw2DwGwIwTwUw!Vwewgwtwzw{w|wx xxxx"x"x'xd+x/x4x@x6Lx\x]x^xg`xcxixlx_nx|x|xF}x(x y:yyy'yR{Y{`{b{b{f{p{Dq{s{gu{^x{,}{| |||| $|9%|*|b-|2|3|=|~>|N|vQ|U|wX|^|a|xl|Ko|r|rx|# } }} }]!}#}g7}n8}=}}?}@}~K}M}6[}c}x}!}}\~}~~ ~@ ~Q ~ ~Z ~&~&~'~4~5~6~ >~?~rD~eI~6J~?K~+T~%U~]~b`~ f~m~p~x~+|~z}~~ %&\&(#069GRHV[3ahknviw&g 1!%' (1)W).-.?162EG)RpTy]]_Rbgqlj? o.()=),15<B$K\Ybcmm#nqq-uOyP"'%)/1203`39PRY1]_^kcceqrrwyw ,7+-39?-@H0X ^@^q1tvuv|~Z T P%ZqS!)-*G{K&X1cbc5efgRhlPmu1yyT}( %D#$`,M346AGO^^hccf}m Q !1o8<EQIIMQY_bvistvl ]Qw"(5:;~<!LNON;ONQAUi\_Qcto}}NMJ6#2$$%^0<A`MZlr g )03<>~JL)Q]`aWhssVi&&(0R8CFJQmzrbwGy (!U!j"'%\-02~278CES[]^_hkwv{Y"#(q3TV ]H^:_cfViiCkvnawxy8B$l(*2;CFNUUgZcdh+jkr3xz<||9)*,/'/ 0BC(bd3lq}u B ^s .O/2448UCWXKYadj{/}y X t()Q/f35?|DDNN]c>qyezz{O#BC;MuVWi6z6|\~'jx O O57;q<BDOR]STajnorv~D..N/7JBOPfShSUWZH\H^^_VbTfktZvv?H45a6>}E]GMQQ|SNTA``msx ' -$%%'L(-.Y666:<DCFJeXfklrS{{{G~7@#>&/2+4&7<8:H;@$AMSTaaKcwxO{t{M| o 9B!# $%.2"9_::;AB$Mc0kqvy|| ' *+<,&0U:ZBGHN\NX^Ecms,v +3 #-EKGOQTVHW)X[R\`adiijm4@ T;x/ I258]LLRSWflnot;w|7!u` "F-j0388:CF2JJ&\O^ gintttty{;~ [$%)74;KXYZ ]^ZjGlrmju ~.{cB .;R=vLQZ^7cdcceWkkx{{p %J)R22D[_lmx0379l:W@sHJWchirnsnwx ' 6&&|/g34s7=CFLbj*sta}j $`$)u+499;9<5E.I7UbVgino\r]r~ S T&,44)7<=\@CaGJLcM]5dkmqs (5E@ BFxGIFM;NS#T!V]VV9WWZw[[ ]c0hi5ikp(uwx*{{5w2-`"$u%*A1W13>8=ACCPW b+j%pwxg roI!C*).@BFGJPXP`dlos6yf %1,40D04<<>BDLwUWX\_qa^f>il/sxf&&)1CF JOYg^aiixssdtz{ $),E-,046KSYZ(acj~~` &z.#T+,023Y34 AF,GJ[\-_jlo3oy ,f$V)eK\RXXZk>n7o/p[wx!!"*.I0004:=m>?P@ITV_e.o}'Z"c#%Z'(0*/7JKgTX2__|jwqvx @ ,8/b2c35]7FSaEcdg~~dvm/29=B\EG|HH(KOOUYL]R]`g-izijSkvkxktq>tv;x:|9E 1-(*58= ?0KX[]^H`e n %5)/3w5;VF)KP[]_"`)ij7qrv"{ N 6!!'B0146 >BcH%I[P\fgr|z!"B)\/1B;dGd=inrru~=':ZlH&,:<.@:HVW_}__brd/fLfi!jz}}} |bz%&(7./17?,FFgGISV]df/t{{y}}~&^37,9?KOPS|^ka3dhuiy{b|}~hD <^D -.3T4/?DII&K!UW\!}}%`8j"4%)N08<>BEQWVV>^abbgj&rvz~>*i %/%').*,-8A{CNPWV_Z^giF #$@%y'+>-*/0809;<?G GQMXX'_iov4'1c<%:Z@C3HI6W]]aMe!f)jqo qVssy{0~<~y!%4+w-348:;IiM@OOQRB[`x?7q!#)*]+5k5=7; <BG+HIKSUX=`btFx& nu""X)O,T/4@.DI MWWX clqtx},{ .G11=@ucrps^xx8+1 4C " %%'.0480:HjOOQS5W\@_qSww{y|}' H"+t:B;=I{JLNmWcX`bcf{ffSgklp % }u$!%.G6M<="EOo[[[_pwc6"\#$%:>#BETX^Dbmr}~c s$&+8>@@UV]lmog {b-o/179&EaELOQ U!Vdggswy3{$L&(*+*-_19B5CCEJKKehjoRp{}n g*\$014 5 6788<\==E IZa^bzchh}kUqruxf F=!V(.<??S TTVY]1ot|J~/v (JZ:#)@)*+/9DHIFLMV0_FkuXz~y*p)4M^!))+G..4829 :AYGOUgkmp{B? $ &(3+M/=BCFOPZ\gadfhk9lJqrvv_> ^%&j&J. 45O785<=h@@bC&E IUKLXxZwpsz[3 !4$&C'-45>NQ0TXabYeJo=rjtU9K|~kb$'\08 EO2WAZR`|eqlpWru yxyM^ j !"*9:;@AFPAY]edLee,jxza1'*/78?OOQT[@ux>A"M9E{HrL]5^`fgil[quxmz4w!"$$L&P'^)(*Z/}5d:;<E2JlTdkcs w\|a >"U#'a'8)/28z?GJPUXlZ`aLlItv~w_ &'.0f128=@YC4ERb n!pw`G6 &4(( *828=?hCgKcdil+s#tdK #x !&m456AHFK#MU=X<\~`-a,b~gruvx~5 %$/%u-.12b27?T]^Wbiiopnsgtbv} $*.09f<|<@CrEE\8d{eggwz#z}LL~"",#005u8;CNDFFI+LGNQWWXIX[I\]]^`dhFloNpx,{|[ 'G*0156)9:GI+OT] PvW! 8:;? A9CD JGP Yhijm{ .X!5>BGpMMWvX!YYC]`Qeehj;nEvVw' &'j'*+,-%4A=HHrIKQS^Lgjx[}5 -n. W"`#N'U-p12.8 9Q9]=AuBQCC^HH)IQ8RWlDrx}%s6"u'48 EIJPjT?]_/`Xdh>(TavbePp$ssuzvz [& &-6!=3>D1OPPT0a,gi6AISWZ[Q]_yuRv z| S?OQX ,(*{/18> HX_Tereem_ 4rN!m!z!#n0IIIKNWLabfphEiijklrTsvOxv}G W $,289?&Q+YQYXZ>`e;jkkkmqoz|KtBZ ().469e<nAAEFLQQKWRW8[iq1r#x0"%D++-Q9FLK L R$X^`uehoyYy@  c#w$&']',c,0^>@A'BENxZ[\`WeCijlmppZsxEP T!h)*-2j4 =@/CFNYToTv[__grpcy,|}Bc&"r(},}67A F G^OXek]l@md}N *L,Z3' ++8:>hD9RRISW]C]_fUht^u~1xC"F-8./22"7AAKN(_abcdgik{|9} &Q _$}'(.V/15j66V;7<!ChWjY Za]cbcc7dsw'}a#K+11d899;<U==CkIJOTT\)lrr |+|: mO!"h&-e55K7AKF!MdSUbd euv:xzd~ r=m""'*-3@B5TT[7\acmhvm{|}}) X"E&~)1q=?FGRchkkkt7v~KJ %)499 ?D!SUXZac=e,kMqmv)y*yE{ C4 3#)*//74<EGKKZVa1hjr{~u 5 < / v[S&3W4\6W7,Kfhdkptc}~0|B ik'+13^4A@AnFvWhYYdkmZx|~R#&+p-z3e5HYI^a| >@Z&)1:n?|CE*LGNfuuv*{ xK" /d4a66x8^EKLN5OX[[^^kt S.4&3),04@Zk&lqUuuzG~R5o9#&&.4889999<:= IKL=MQWpZ^mst@XXXL & "8Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial9& r.VnTimeHC.,{ @Calibri Light7& r.VnTime7. Verdana5. *aTahoma7.{ @Calibri?= * Courier New;WingdingsG= jMS Mincho-3 fgA$BCambria Math"1 h%YGYY'R8R8rx20 3qHP ?$2! xx UBND TNH BC KN Nguyen AnhThuanh         Oh+'0 0 < H T`hpxUBND TỈNH BẮC KẠN Nguyen AnhNormalThuan16Microsoft Office Word@q@z-5@F*1@/8R՜.+,0H hp Viettel Corporation8 UBND TỈNH BẮC KẠNUBND TỈNH BẮC KẠN Title Tiêu đề !"#$%&'()*+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`<$381Table2{WordDocumentHbSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q