BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT - XÃ BỘC BỐ

BIỂU 10: BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT TRUNG TÂM XÃ BỘC BỐ

Xã: Bộc Bố Huyện Pác Nặm

Đơn vị tính: ha

 
STTHẠNG MỤCHIỆN TRẠNGGIAI ĐOẠN ĐẾN 2020ĐỊNH HƯỚNG 2030
DIỆN TÍCH
(HA)
TỶ LỆ
(%)
DIỆN TÍCH
(HA)
TỶ LỆ
(%)
DIỆN TÍCH
(HA)
TỶ LỆ
(%)
 DIỆN TÍCH ĐẤT NGHIÊN CỨU
(A+B)
250100250100250100
AĐẤT XÂY DỰNG TRUNG TÂM47,418,9697,1338,85132,2852,91
IĐẤT DÂN DỤNG42,416,9689,4135,76124,5649,82
01ĐẤT Ở18,827,5328,3811,3542,116,84
02HỆ THỐNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO3,921,575,752,307,422,97
03HỆ THỐNG Y TẾ2,30,922,30,922,300,92
04TRUNG TÂM VĂN HÓA - TDTT5,672,278,183,2711,164,46
05CHỢ - THƯƠNG MẠI1,70,681,70,681,700,68
06DỊCH VỤ CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ KHÁC0,510,232,00,86,092,44
07ĐẤT CÂY XANH SINH THÁI CẢNH QUAN----14,685,8721,818,72
08ĐẤT GIAO THÔNG9,413,7626,4210,5731,9812,79
IIĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG5,02,07,723,097,723,09
01ĐẤT CƠ QUAN3,321,335,532,215,532,21
02ĐẤT QUÂN SỰ1,580,631,580,631,580,63
03ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT0,10,040,610,240,610,24
BĐẤT KHÁC202,681,04152,8761,15117,7247,09
01ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN----40,3616,1440,3616,14
02ĐẤT SÔNG SUỐI, MẶT NƯỚC12,795,1212,795,1212,795,12
03ĐẤT NÔNG NGHIỆP189,875,9299,7239,8964,5725,83