BẢNG CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐẾN NĂM 2020 - THỊ TRẤN NÀ PHẶC

BIỂU 7: BẢNG CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐẾN NĂM 2020

Thị trấn: Nà Phặc Huyện Ngân Sơn

Đơn vị tính: ha

 
KH lô đất theo KT 06Hạng mục công trìnhMật độ
xây dựng
(%)
Tầng cao
trung bình
(tầng)
Diện tích đất
(ha)
Phân ra
Hiện trạngXD
đợt đầu
4.Ngân hàng thị trấn Nà Phặc6050,81  
5.Bưu điện thị trấn Nà Phặc6050,22  
7.Thư viện, câu lạc bộ3020,39 0,39
8.Nhà văn hóa4020,5  
11.Bệnh viện Đa khoa thị trấn Nà Phặc5032,26 2,26
12.Chợ thị trấn Nà Phặc7030,52 0,52
13.Chợ khu vực5020.42  
14.Các trung tâm thương mại6050,35 0,35
15.Khách sạn7070,36  
21.Các siêu thị6030,6 0,6
22.Nhà Văn hóa thị trấn4520,32 0,32
23.Nhà Văn hóa khu vực4710,24 0,24
 Tổng cộng:  6,9904,68