Lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030


Đăng lúc: 14:11:27 12/11/2017 - Lượt xem: 1523
"Mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030".

Mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030:

- Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý về nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quí cơ quan, tổ chức và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm dưới đây....

- Thời gian tham gia ý kiến: Các ý kiến tham gia góp ý về nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,đề nghị các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư gửi bằng Văn bản về Sở Xây dựng Bắc Kạn (Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc bằng thư điện gửi theo địa chỉ: thuyetdm.sxd@backan.gov.vn ) trước ngày 16/10/2017.

Dự thảo báo cáo tại đây

Tác giả: Đào Minh Thuyết
Nguồn: BQLDA_SXD