Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:11:18 13/11/2017 - Lượt xem: 1857
Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệtQuy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Admin

Những tin tức và sự kiện khác