DANH LỤC TÀI LIỆU

ID Tên tài liệu Thư mục Loại file Tải xuống
1Nhà văn hóa 150 chỗThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
2Nhà văn hóa 100 chỗThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
3Nhà văn hóa 80 chỗThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
4Nhà văn hóa 50 chỗThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
5Nhà lớp học mầm non 02 phòngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
6Nhà lớp học mầm non 01 phòngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
7Thuyết minh kênh mươngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
8Nhà lớp học tiểu học 01 phòngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
9Nhà lớp học tiểu học 02 phòngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX
10Thuyết minh nhà vệ sinh công cộng 01 phòngThuyết minh Thiết kế mẫuDOC/DOCX