DANH LỤC TÀI LIỆU

ID Tên tài liệu Thư mục Loại file Tải xuống
211. Nhà văn hóa xã, quy mô 150 chỗ ngồiBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
222. Nhà văn hóa xã, quy mô 100 chỗ ngồiBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
233. Nhà văn hóa thôn, quy mô 80 chỗ ngồiBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
244. Nhà văn hóa thôn, quy mô 50 chỗ ngồiBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
255. Nhà lớp học Mầm non, quy mô 01 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
266. Nhà lớp học Mầm non, quy mô 02 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
277. Nhà lớp học Mầm non, quy mô 03 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
288. Nhà lớp học Tiểu học, quy mô 01 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
299. Nhà lớp học Tiểu học, quy mô 02 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF
3010. Nhà lớp học Tiểu học, quy mô 03 phòngBản vẽ thiết kế mẫu ban hànhPDF