1. Tra cứu thuyết minh Quy hoạch

Bước 1: Chọn thuyết minh Quy hoạch của huyện cần tra cứu.

Tại trang chủ của website chọn thuyết minh quy hoạch của huyện cần tra cứu bằng cách click vào tên huyện hoặc ảnh bản đồ của huyện.

Bước 2: Hiển thị thuyết minh

Tại trang thuyết minh của huyện được chọn sẽ có 2 văn bản gồm "Quyết định phê duyệt đồ án" và "Thuyết minh tổng hợp", click chuột vào dấu cộng trước mỗi văn bản để xem.

Bước 3: Tra cứu thuyết minh

Có thể sử dụng một số nút chức năng được tích hợp trên văn bản để hỗ trợ tra cứu như: copy văn bản, phóng to, thu nhỏ, đi tới trang bất kỳ, xoay trang, in ấn...